Aktualności

Szanowni Państwo,

zachęcamy do nadsyłania propozycji tematów oraz artykułów do nowego numeru naszego czasopisma

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”.

Teksty do numeru XII (2019) przyjmujemy do 31 grudnia br.

Bardzo proszę o nadsyłanie ich na adres: gabriela.sitkiewicz@up.krakow.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://studiarussologica.up.krakow.pl/

Chcielibyśmy przypomnieć, że czasopismo jest punktowane i w ministerialnym wykazie B obecnie ma 6 punktów.

Zachęcamy do publikacji pracowników naukowych i dydaktycznych oraz doktorantów.