Redakcja

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”
R o c z n i k

Komitet Redakcyjny:

 • Bogumił Ostrowski (redaktor naczelny)
  bogumil.ostrowski@up.krakow.pl
 • Halina Chodurska (redaktor działów „Językoznawstwo” i „Glottodydaktyka”) kj.filros.up@gmail.com
 • Barbara Stawarz (redaktor działu „Literaturoznawstwo”)
  stawarz@up.krakow.pl
 • Tadeusz Szczerbowski (redaktor działu „Przekładoznawstwo”) tadeusz.szczerbowski@up.krakow.pl
 • Gabriela Sitkiewicz (sekretarz redakcji)
  gabriela.sitkiewicz@up.krakow.pl