Upowszechnianie i indeksacja

Redakcja czasopisma zabiega o włączanie zasobów zawartych na łamach „Studia Russologica” do polskich i międzynarodowych baz indeksujących i katalogów. Obecnie czasopismo jest zarejestrowane i indeksowane w następujących bazach:

Baza ARIANTA:
http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=4352

Polska Baza Cytowań POL-index:
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-3e3d51c1-8f6b-4421-98ab-4d61af1464aa

ICI Journals Master List (Index Copernicus):
http://journals.indexcopernicus.com/Annales+Universitatis+Paedagogicae+Cracoviensis+Studia+Russologica,p24783626,6.html

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

POL-on (Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym):
https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/czasopismaNaukowe/szczegoly?execution=e2s1