Historia czasopisma

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” kontynuują cykl wydawniczy „Prac Rusycystycznych”, których pierwszych dziesięć tomów ukazało się w serii „Roczników Naukowo-Dydaktycznych” WSP w Krakowie. Pełnotekstowe numery czasopism są dostępne na stronie Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej.

 

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie:
Filologia Rosyjska 1 (1964)

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Krakowie:
Prace Rusycystyczne 2 (1967)
Prace Rusycystyczne 3 (1970)

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP im. KEN w Krakowie:
Prace Rusycystyczne 4 (1973)
Prace Rusycystyczne 5 (1978)
Prace Rusycystyczne 6 (1982)
Prace Rusycystyczne 7 (1987)
Prace Rusycystyczne 8 (1992)
Prace Rusycystyczne 9 (1995)
Prace Rusycystyczne 10 (1999)